Delbaz Training
Well-known name for professionals
      Facebook Google+ Twitter instagram Telegram
 
 
   
  Fantasy Photomontage
یک میلیون تومان    By: Delbaz          1DVD   

  این فوتومونتاژ از ترکیب عکس های بسیار متفاوت ایجاد شده و برای این ترکیب , جداسازی , تغییرات رنگی و روشنایی , حالت هماهنگ سازی با پس زمینه جدید , حذف قسمت های ناخواسته , سایه زنی و ... به صورت کامل آموزش داده میشود

در این فوتومونتاژ از صدها لایه تنظیم و صدها حالت ماسک سازی استفاده می شود و زمان آن حدود 100 دقیقه است.
روی شماره ها کلیک کنید تا نمونه عکس های قبل و بعد از ویرایش در این مجموعه را ببینید
اسلایدر وسط عکس را با ماوس بکشید  تا نمونه های قبل و بعد را  بهتر با هم مقایسه کنید
 

                      2                          3                       نمونه فیلم آموزشی
 
 
  این مجموعه آموزشی شامل 1 دی وی دی و دارای پارت های زیر است :  
 
       
    DVD1  فوتومونتاژ فانتزی - 99 دقیقه  
       
   
  1 این فوتومونتاژ از ترکیب عکس های بسیار متفاوت ایجاد شده و برای این ترکیب , جداسازی , تغییرات رنگی و روشنایی , حالت هماهنگ سازی با پس زمینه جدید , حذف قسمت های ناخواسته , سایه زنی و ... به صورت کامل آموزش داده میشود

در این فوتومونتاژ از صدها لایه تنظیم و صدها حالت ماسک سازی استفاده می شود و زمان آن حدود 100 دقیقه است.
   
         
         
 
       
 
 
 
 
   
 


   
   
  Fantasy Photomontage
یک میلیون تومان      By: Delbaz          1DVD

   
 
 
 
 
All Rights Reserved for : Delbaz 1998-2020