قیمت : 2 DVD
180 هزار تومان

آموزش روتوش چهره و اندام +  روتوش پوست ( 2 DVD  به همراه 10 درصد تخفیف )

 

 

آموزش های روتوش چهره و اندام  

و آموزش تخصصی روتوش پوست

در یک پکیج با ده دردصد تخفیف ارائه خواد شد