قیمت : 20 DVD
200 هزار تومان

تمام فیلم های آموزشی عکاسی در یک بسته

 

 

این بسته شامل بیش از 20 حلقه DVD  آموزشی عکاسی است و هر حلقه DVD گاهی تا حدود 4 یا 5 فیلم اموزشی را در خود جای داده . لیست فیلم های آموزشی به شرح زیر است :