<
No : 17  
 
No : 18  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 19  

No : 20  
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 17 : تبدیل یک عکس به یک مجله و کتاب
فیلم شماره 18 :  آموزش کامل پلاگین روتوش Portraiture
فیلم شماره 19 :  آموزش کامل جداسازی از طریق Refine Edge
فیلم شماره 20 : آموزش و مقایسه دو برنامه جداسازی Refine Edge  و پلاگین Topaz Remask